Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów woj. świętokrzyskie,  Sekretariat: tel. (15) 868 29 71 fax. (15) 868 47 21 Kancelaria, punkt informacyjny: tel. (15) 868 47 21, e-mail:powiat@opatow.pl

Translator

Polish English German

Linki

BIP Zwiazek Powiatów Polskich

Wrota Świętokrzyskie Nad Czarną i Kamienną

Sprawdź status sprawy

Bezpieczny Powiat Opatowski Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

WKU Sandomierz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego

Biblioteka

GUS TVR24

WOK Kielce

Szpital Opatów

LGD

Projekty

Dzienniki Urzędowe

Dziennik Ustaw Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego
Uchwały Zarządu Powiatu Opatowskiego Zarządzenia Starosty Opatowskiego

Rozmowa z Gustawem Saramańskim - Wicestarostą Opatowskim

1. Pełni Pan funkcję Wicestarosty już drugą kadencję. Co zmieniło się na przestrzeni tych lat?

Poprzednia kadencja i ta obecna nacechowane były naszą aktywnością w zakresie zdobywania środków finansowych z wszelkich możliwych źródeł zewnętrznych.
Wśród inwestycji, które udało się zrealizować dzięki wsparciu zewnętrznemu wymienię te najważniejsze: realizacja inwestycji w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie, w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie czy w Zespole Szkół Zawodowych w Ożarowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jałowęsach.

Zadania te miały charakter proekologiczny i polegały na modernizacji systemów grzewczych CO i termomodernizacji obiektów tychże placówek. Jesteśmy pewni, że dzięki temu obniżą się koszty eksploatacji, co ma niebagatelne znaczenie w dobie gwałtownie rosnących cen surowców energetycznych.

Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczamy na zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego czy tworzenie nowych kierunków kształcenia uatrakcyjniając w ten sposób ofertę kształceniową dla młodzieży.

Chcemy, bowiem jak największą ilość młodzieży z naszego powiatu zatrzymać w tutejszych placówkach oświatowych, co pośrednio wpływa na utrzymanie miejsc pracy dla nauczycieli. W dziedzinie służby zdrowia poczyniliśmy też bardzo odważne i radykalne posunięcia. Wymagało to od całego Zarządu Powiatu niezwykle dużej determinacji.

 

2. Wcześniej był Pan zastępcą dyrektora w DPS Zochcinek, teraz nadzoruje Pan wszystkie Domy Pomocy Społecznej. Jak z dzisiejszej perspektywy spostrzega Pan ich działalność?

Na terenie powiatu opatowskiego działają trzy domy pomocy społecznej, tj.: w Zochcinku, Czachowie i Sobowie. Domy te mogą zapewnić opiekę 310 – ciu osobom przewlekle psychicznie chorym oraz intelektualnie niepełnosprawnym. Są to domy w pełnym standardzie, zgodnie z decyzją wojewody z terminarzem na czas nieokreślony. Chcemy stworzyć jak największy komfort mieszkańcom tych domów, dlatego dotychczas wykonywano i w dalszym ciągu wykonuje się w nich prace remontowe, upiększające obiekty i otoczenie oraz doposaża miejsca użytkowane przez podopiecznych. A wszystko to zgodnie z główną ideą dbałości o jakość usług na rzecz mieszkańców.

 

3. Nadzoruje Pan również działalność służby zdrowia.

To prawda, nadzoruję również działalność służby zdrowia, w tym szpitala, który zadłużał się z roku na rok w coraz większym stopniu. Zaciągane przez Powiat kredyty na utrzymywanie funkcjonowania szpitala przynosiły tylko tymczasowe rozwiązania. Odbywało się to m.in. kosztem zmniejszonych inwestycji drogowych. Taki stan rzeczy nie mógł dłużej trwać.

Rozpoczęliśmy intensywne działania w kierunku przekształcenia. Po czteromiesięcznym okresie zakończyły się one wyłonieniem firmy, która wydzierżawiła szpital nie zaprzestając świadczenia usług medycznych w okresie przejściowym i co też bardzo ważne nie generując strat.

 

4. Czy będą przeprowadzane jakieś inwestycje w obszarze, który Pan nadzoruje?

W najbliższym czasie rozstrzygnie się czy w pomieszczeniach przychodni specjalistycznych przy ulicy Słowackiego zostanie zlokalizowany Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, czy też Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przeniesiony z jednej z naszych placówek. Przy podejmowaniu tej decyzji musimy wziąć pod uwagę opinie sąsiadujących z przychodnią mieszkańców.

Mówiąc o inwestycjach w obszarze przeze mnie nadzorowanym muszę jednak pamiętać, że co prawda zadań mamy wiele do wykonania, ale niestety ograniczone środki. Mam jednak nadzieję, że przy zrozumieniu i takiej jak dotychczas dobrej współpracy z samorządami gminnymi podołamy tym niełatwym zadaniom.

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda dla Powiatu

PO16 OstPO

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj2
Wczoraj86
Tydzień103
Miesiąc426
Wszystkie654934

Logowanie