Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów woj. świętokrzyskie,  Sekretariat: tel. (15) 868 29 71 fax. (15) 868 47 21 Kancelaria, punkt informacyjny: tel. (15) 868 47 21, e-mail:powiat@opatow.pl

Translator

Polish English German

Linki

BIP Zwiazek Powiatów Polskich

Wrota Świętokrzyskie Nad Czarną i Kamienną

Sprawdź status sprawy

Bezpieczny Powiat Opatowski Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

WKU Sandomierz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego

Biblioteka

GUS TVR24

WOK Kielce

Szpital Opatów

LGD

Projekty

Dzienniki Urzędowe

Dziennik Ustaw Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego
Uchwały Zarządu Powiatu Opatowskiego Zarządzenia Starosty Opatowskiego

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

tel. (41) 360 02 80,  fax: (41) 360 02 81

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Informacje o Funduszu Pożyczkowym Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

 

Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego napotykają trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego np. kredytu bankowego, z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

W odpowiedzi na ich potrzeby 29 lipca 2010 roku aktem notarialnym został zawiązany Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., który stanowi alternatywę wobec instytucji finansowych. Początkowo kapitał zakładowy został ustalony na poziomie 5.000.000 zł. W grudniu 2010 roku władze wojewódzkie postanowiły zwiększyć go o 4.500.000 mln zł.
W chwili obecnej wynosi on 9.500.000 zł.


1.    Kapitał pożyczkowy:

Fundusz pożyczkowy – instytucja nie będąca bankiem, której działalność koncentruje się na zapewnieniu dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek. Obecnie Fundusz dysponuje kwotą ponad 51.000.000 zł stanowiącą kapitał pożyczkowy Spółki. Środki finansowe pochodzą z dofinansowania pozyskanego w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.


2.    Zakres działalności:

Głównym celem działalności Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego jest wspieranie świętokrzyskich przedsiębiorców. Wychodzą naprzeciw wymaganiom stawianym przez współczesny rynek staramy się podążać za nowoczesnymi i dobrymi trendami, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami z otoczenia biznesu. Działalność Funduszu wspiera rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości oraz wpływa na rozwój całej gospodarki poprzez wzrost jej konkurencyjności i innowacyjności.


3.    Minimalne i maksymalne poziom pożyczki:

Maksymalna kwota pożyczki, o ile przedsiębiorca posiada zdolność pożyczkową, wynosi:
1) dla mikro przedsiębiorstwa – 250.000 zł.,
2) dla małego przedsiębiorstwa – 500.000 zł.,
3) dla średniego przedsiębiorstwa – 1.000.000 zł.

Minimalna kwota pożyczki, jak może być przyznana, o ile przedsiębiorca posiada zdolność pożyczkową wynosi 20.000 PLN.


4.    Zakres pożyczki:

1) zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, środki transportu,
2) zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych,
3) zakup wartości niematerialnych i prawnych,
4) zakup usług, takich jak roboty budowlane, remontowe, montażowe i instalacyjne, usługi projektowe, doradztwa, przeprowadzania badań i analiz, szkoleniowe
i promocji,
5) zakup środków obrotowych.


5.    Preferencje:

Zgodnie z przyjętym Regulaminem działalności pożyczkowej zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą wyodrębniono dwie grupy przyszłych Pożyczkobiorców, którzy będą mogli skorzystać z ewentualnych preferencji, są to mikroprzedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia innowacyjne lub planujący zakup patentów bądź prac wyników B+R lub planujący nawiązanie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi.

W/w grupy przedsiębiorcy będą mogły skorzystać z następujących preferencji: obniżenie wysokości wkładu własnego w przedsięwzięciach inwestycyjnych, podniesienie wysokości pożyczki powyżej ustalonych w Regulaminie działalności pożyczkowej maksymalnej kwoty pożyczki, długość pożyczki może zostać wydłużona do 120 miesięcy, obniżenie łącznej marży Funduszu, obniżenie opłat i prowizji.

Ustanowienie jako zabezpieczenia spłaty pożyczki minimum weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777. § 1. pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964r Kodeks postępowania cywilnego w przypadku, gdy wysokość pożyczki na cele inwestycyjne nie przekracza kwoty 100.000zł, okres spłaty pożyczki nie przekracza 24 miesięcy, wnioskodawca jest przedsiębiorcą o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej.

O pożyczkę mogą się również ubiegać osoby planujące rozpocząć swoją działalność gospodarczą.


6.    Plany na przyszłość:

Działania Zarządu Funduszu od początku 2011 roku nakierowane są na rozpoczęcie działalności operacyjnej Spółki oraz rozpoczęcie procesów marketingowych. Działania promocyjne zostaną przeprowadzone na 4 płaszczyznach.

Pierwsza z nich to obszar Internetu. W chwili obecnej opracowywania jest umowa na pozycjonowanie i reklamę strony internetowej Funduszu za pomocą Adwords’ów na stronie www.google.pl. Obecnie aktywność marketingowa Funduszu prowadzona jest za pomocą takich portali jak: www.facebook.pl, www.zumi.pl, www.pf.pl.


Jednocześnie Zarząd Funduszu zlecił opracowanie koncepcji i realizację spotu reklamowego. Będzie on w przyszłości wykorzystywany przy okazji organizacji lub uczestnictwa w konferencjach/spotkaniach branżowych oraz stanie się nieodzownym elementem opracowywanej prezentacji oferty Funduszu. Planuje się, że spot będzie trwał 30 sekund, z możliwością wykorzystania również jego skróconej wersji, która może zostać wyświetlona w blokach reklamowych w telewizji kieleckiej.

Trzecim obszarem aktywności będzie druk materiałów promocyjnych, tj. plakaty formatu A2, ulotki, woblery, pins’y.

Czwarte pole działalności marketingowej to spotkania branżowe i uczestnictwo
w organizowanych regionalnych spotkaniach przedsiębiorców organizowanych przez takie organizacje, jak między innymi: Forum Pracodawców Prywatnych, Świętokrzyska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Równocześnie władze Funduszu rozpoczną starania nad opracowaniem i wdrożeniem koncepcji otwarcia punktów informacyjnych, które w przyszłości planowane jest przekształcić w biura zamiejscowe usytuowane w miastach powiatowych.

 

Szczegóły na stronie: www.fpws.eu

 

Pogoda dla Powiatu

PO16 OstPO

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj2
Wczoraj19
Tydzień32
Miesiąc96
Wszystkie655918

Logowanie