Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów woj. świętokrzyskie,  Sekretariat: tel. (15) 868 29 71 fax. (15) 868 47 21 Kancelaria, punkt informacyjny: tel. (15) 868 47 21, e-mail:powiat@opatow.pl

Translator

Polish English German

Linki

BIP Zwiazek Powiatów Polskich

Wrota Świętokrzyskie Nad Czarną i Kamienną

Sprawdź status sprawy

Bezpieczny Powiat Opatowski Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

WKU Sandomierz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego

Biblioteka

GUS TVR24

WOK Kielce

Szpital Opatów

LGD

Projekty

Dzienniki Urzędowe

Dziennik Ustaw Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego
Uchwały Zarządu Powiatu Opatowskiego Zarządzenia Starosty Opatowskiego

RPO WŚ Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”

informacja o projekcie ZS Nr 1 w Opatowie po podpisaniu umowy dotacyjnej

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 lipca 2017 roku została zawarta Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0006/16-00       o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0006/16 pn.: „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury  edukacyjnej                      i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-020 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w imieniu którego działają: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Opatowskim reprezentowanym przez: Bogusława Włodarczyka – Starostę Opatowskiego i Mirosława Adamka  – Członka Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Zofii Rusak – Skarbnika Powiatu.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi – 5 619 023,55 PLN, w tym współfinansowanie UE w kwocie 3 000 000,00 PLN.

Zakres projektu obejmuje:

·        Modernizację Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie polegającą na rozbudowie sali gimnastycznej, modernizacji warsztatów szkolnych i istniejącego segmentu sportowego wraz z dostawą i montażem maszyn, urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych, dostawą sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie siłowni wewnętrznej, street workout, sali gimnastycznej oraz strzelnicy sportowej;

·        Modernizację Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie, gdzie zostanie zmodernizowane istniejące przyszkolne boisko poprzez utworzenie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni.

 

 

 

Pogoda dla Powiatu

PO16 OstPO

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj2
Wczoraj19
Tydzień32
Miesiąc96
Wszystkie655918

Logowanie